Follow

Belangrijk stuk, maar moeilijk te volgen: "onze computers, tablets, mobieltjes en spelcomputers maken meer dan 40%" van het Europese CO2 budget op. Maar als je verder leest zijn het data centers die al 25% opmaken!

trouw.nl/buitenland/computers-

@djoerd > moeilijk te volgen

Het is warrig, staat vol met tracking en surveillance, presenteert onbruikbare getallen als je zelf wilt rekenen, er is een hufterige paywall en de link naar het geciteerde onderzoek ontbreekt.

@mplammers Haha, duidelijk geformuleerd. Toch had ik hier graag meer van geweten. Later eens kijken of ik het geciteerde onderzoek zelf kan vinden...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.