Ondezoeker Day "schrok hoeveel studenten aankaartten dat er door onderwijsinstellingen niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan stagediscriminatie."

Met name in de ict-wereld worden stagiairs met zo’n (migratie) achtergrond gediscrimineerd. Terwijl juist in die sector de arbeidsmarkt krap is en het aanbod van studenten heel divers.

@djoerd
Ik ben zelf absoluut niet zo ingesteld, dus ik verbaas mij hier ook altijd over als ik dit hoor. Het grappige is dat ik genoeg mensen ken met een migratie achtergrond die dit niet ervaren, misschien hebben zij geluk gehad. Het is een probleem dat niet zou mogen bestaan

@djoerd
dit is niet eens nieuws
was dertig jaar geleden al zo
en twintig jaar geleden
en tien jaar geleden
en steeds maar weer onderzoeken doen

mijn Marokkaanse buurjongen kon dertig jaar geleden al geen baan vinden met zijn onderbouwbevoegdheid Nederlands, terwijl ze toen zaten te springen om leraren.
Vermoed dat dit ook nog niet veel beter zal zijn

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.