@djoerd Vooral die laatste paragraaf is belangrijk: interoperabiliteit. Als communicatiediensten en sociale media net als email gedecentraliseerd zijn rond een protocol als Matrix en Activitypub dan is het niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen big tech diensten kiezen omdat vrienden van dat platform gebruik maken. Het is goed dat de EU in december wetgeving hiervoor heeft aangekondigd. Hopelijk hersteld de balans op de markt hierdoor een beetje.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.