Follow

Ook op Radboud denkt men na over het zgn "activity based working"; helaas vooral gedreven door ruimtegebrek en een misplaatst idee van bezuiniging op huisvestingskosten. Ik ben hier erg op tegen, en verzamel materiaal voor onderbouwing van onze visie bij informatica dat ABW niet past bij onze academische functieprofielen.

Een misplaatste column van top management op andere universiteiten lijkt goede munitie.

2/2

1: idf.social/@arjen/108955965420

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.