Follow

Great, you can comment on Lemmy through ActivityPub over Mastodon now!

Eg lemmy.ml/post/89740/comment/92

Time to install a lemmy server on idf.social (soon...)

@gvenk nee, staat al tijd op mijn lijstje - maar nu is het helemaal interessant, snel tijd voor vinden.

@arjen was wel benieuwd...heb er ook nog niets mee gedaan...

@gvenk ik was enthousiast gebruiker van prism maar die developer verdween ineens en alles ging weg. Daarna was ik wat behoudend met reddit alternatives 😉

@arjen Ah, dat kan ik me wel voorstellen...toch lastig dit soort dingen...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.