Follow

Goede grap:
datakluis-systeem.nl/

(Context: Allekabels gehackt, brengen verklaring naar buiten dat ze nu niet meer gekraakt kunnen worden vanwege hun datakluis systeem :-))

@arjen Was een leuke grap geweest zonder deze Google scripts. Nu is het vooral een tragische demonstratie van ons collectieve onvermogen om een fatsoenlijke website zonder surveillance op te leveren.

@mplammers @arjen extra ironiepunten voor het logo van allekabels.nl in de klantenlijst onderaan!

@mplammers @arjen oh wacht, dat was het eerste punt van Arjen al...val er middenin....

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.