Follow

Ik ben het lang niet altijd met haar eens, maar vandaag schrijft ze precies waarover ik al twee dagen mee zit. RIVM en GGD, zet je schouders eronder ipv de noodrem.

nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-v

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.