Follow

Ik vind dit een mooi stuk. Lees het eens, denk er over na, en reageer straks, als we dit debat gaan voeren, als deze crisis over is gewaaid.

(En laat deze wijze dame aub even met rust door niet a la geenstijl uit de heup te schieten, daar heeft echt helemaal niemand baat bij.)

scienceguide.nl/2020/03/we-moe

@arjen interessante mening, maar er staan vreemde dingen in, zoals: "Een brief van [een belangengroep] bracht maatschappelijke onrust en verstoorde de democratische besluitvorming." De belangengroep was ook nog eens de Federatie van Medisch Specialisten(!) Een democratisch land waar dit soort brieven niet mogen/kunnen worden geschreven, of waarbij niet naar belanggroepen wordt geluisterd lijkt me totaal onwenselijk en dat weet Marli Huijer heus ook wel.

@djoerd ik denk dat dat refereert aan het proces - als je aan tafel zit en jouw opinie redt het niet in de discussie tot per direct ge-implementeerd beleid, dan moet je niet de dag erop doen alsof je helemaal niet aan tafel zat en er niet naar je geluisterd wordt. Bovendien, medisch specialisten zijn iha niet getraind als epidemioloog of viroloog.

@arjen "Niet netjes meegepolderd" dus? Dat maakt het toch geen verstoring van de democratie? De federatie had -- in een democratie -- het volste recht die brief te schrijven.

@djoerd ik weet er het fijne niet van natuurlijk, maar vindt het niet een ongepaste opmerking. Iedereen mag idd een brief schrijven. En iedereen mag die vorm ter discussie stellen toch? Het gaat mij meer om de hoofdvraag van het stuk, slaan we niet door en moeten we die afwegingen straks nog een keer heroverwegen.

@arjen Sorry, ik had 'reageer straks' serieus moeten nemen. 😑 Het stuk vind ik een dooddoener (bedoelde woordspeling 😉 ), met de ' verstoorde democratie'.past het prima in de tijdsgeest

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The "unofficial" Information Retrieval Mastodon Instance.

Goal: Make idf.social a viable and valuable social space for anyone working in Information Retrieval and related scientific research.

Everyone welcome but expect some level of geekiness on the instance and federated timelines.